דו"ח ביצוע עבודה מיגון קרינה במשרדים

מובא להלן דוח דוגמה של חברת מונוטק מיגון נגד קרינה. פירוט פעולות חיפוי מיגון וחסימה של קרינה אמור להתבצע רק על ידי מומחים ולא חאפרים ש "מבינים עיניין" או לא עלינו שיפוצניקים מצויים. המיגון המקצועי בלבד ייגן עליכם מפני הסכנות של הקרינה.

תאריך: 21-11-2012

לכבוד:

מזמין בדיקת מיגון קרינה (שם הלקוח שמור המערכת)
רמת-גן,

שלום רב,

הנדון: דו"ח ביצוע עבודה מיגון קרינה במשרדים (שם שמור במערכת)

בהמשך לבקשתך ולביצוע מדידות בקרת ביצוע עבודות מיגון קרינה במשרדים (שם שמור במערכת) , להלן דו"ח התוצאות.

פרטים כלליים:

שם הלקוח: שמור במערכת

כתובת ביצוע מיגון הקרינה: (פרטים שמורים במערכת) רמת גן

סיבת מיגון הקרינה: קרינה אלקטרומגנטית שמקורה בלוח חשמל המותקן בגומחה שמעבר לקיר עמדת

עבודה.

מפרט מיגון הקרינה : על פי החלטת יועצת מיגון חברת גט סייף.

תאריך ביצוע עבודת מיגון קרינה : 10 אוקטובר, 2012

מנהל התפעול/ מנהל ההתקנה של מיגון הקרינה: שם שמור במערכת

פיקוח עבודות מיגון קרינה ע"י : מהנדסת (שם שמור במערכת)

אופן ביצוע מיגון הקרינה:

חיפוי קירות גומחת לוח החשמל בכיוון הקיר הגובל בעמדות הישיבה ובכיוון צלע שמאל הגומחה

וצלע מרכז הגומחה, ריצפת הגומחה ודלתות הארון הסמוכות ללוחות החשמל

החיפוי בוצע מכיוון פנים הגומחה טרם התקנת הלוחות.

החיפוי בוצע בשלוש שכבות פלדת שנאים/ פלדה פרומגנטית, בעלת חדירות של 1500 ומעלה, חומר

בידוד PVC ולוחות אלומיניום מסגסוגת בעלת התנגדות סגולית של לא יותר מ 4×10-6 אוהם ס"מ

שטח ממוגן:

קירות – 6.5 מ"ר

ריצפה – 0.5 מ"ר

דלתות – 3.5 מ"ר

פירוט החומרים שנצרכו:

 

שם החומר סה"כ שטח החיפוי (מ"ר)
אלומיניום 3 מ"מ 10.5
פלדת שנאים 1.05 מ"מ 2-3 (שכבות) 10.5
בידוד P.V.C מ"מ 2 10.5

 

פיקוח בסיום המיגון:

– ביום 19-11-2012 , נערכה מדידת קרינה לבחינת אופן השפעת מיגון הקרינה ולמדידת הערכים החדשים

שהתקבלו עם סיום ביצוע מיגון הקרינה.

– במדידות הקרינה שנעשו, התקבלו בכל אזורי השהייה באזור עמדת העבודה שמעבר לקיר גומחת החשמל,

ובאזור עמדת העבודה הסמוכה לדלתות לוחו החשמל, ערכים שאינם עולים על 1.5מיליגאוס.

– באזורים נוספים שנמדדו ברחבי המשרדים שבקומה 8, לא התקבלו ערכים מעבר ל 1 מיליגאוס.

– כל הערכים שהתקבלו מתאימים לשהייה בלתי מוגבלת בזמן על פי המלצות המשרד להגנת

הסביבה בנושא קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל.

פירוט עלויות על פי הצעת מחיר מעודכנת שאושרה מיום 5-10-2012: (שמורים במערכת)

 

תמונות של המקום תוך כדי מיגון קרינה

חברת GetSafe תשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה או התייעצות בנושא הקרינה האלקטרומגנטית .

מהנדסת תחום מיגון קרינה

מונוטק מיגון נגד קרינה בע"מ

GetSafe

072-2500290