מכשיר מדידה מדגם מס’ 223

מכשיר מדידה מדגם מס’ 123